Cacte X1R - X1,dành cho Exciter,Si,Ju

120,000 VND

Đĩa thắng trc Apido dành cho Ex

280,000 VND

Đĩa thắng Malossi fake dành cho Exciter

350,000 VND

Tay thắng Frando,thay thế cho các cùm tay Brembo

370,000 VND

Tay thắng Brembo thái lan dành cho các loại xe

550,000 VND

Đùm YaSS hàng tháo xe

400,000 VND

Phuộc Racingboy Mẫu mới 2014 cho Exciter các đời

1,650,000 VND

Phuộc RCB 2014 Exciter,có 2 chế độ tăng chỉnh

2,200,000 VND

Phuộc Yss Hybrid cho Exciter các đời

950,000 VND

Gắp nhôm Yamaha dành cho YaZ

2,400,000 VND

Ống nước xanh dành cho xe xài két nước

450,000 VND

Phuộc YSS dành cho Satria F,Raider

2750000 VND