THÔNG TIN CẢNH GIÁC !-2/21/2014 11:11:59 AM

Thông báo : hiện nay có 1 số mem lọi dụng danh nghĩa của shop để bán 1 số mặt hàng đã qua sử dụng,đặt biệt là mặt hàng IC,nguy hiểm hơn là bán các mặt hàng ic nhái (nhìu nhất là BRT) - nói là lấy hàng của sạp trungvic- nên ae lưu ý tiền nào của nấy,ko bao h có sự chênh lệch giá nhìu như vậy và đặc biệt là khi bán ra bất kỳ sp nào có bảo hành thì bên trung đều có tem dán bảo hành như hình,ae đặt biệt lưu ý để khỏi nhầm.....Bên trung cam kết tuyệt đối ko bán ic nhái-hàng nào loại 2 sẽ ghi rõ ràng,...

Hình ảnh: Thông báo : hiện nay có 1 số mem lọi dụng danh nghĩa của shop để bán 1 số mặt hàng đã qua sử dụng,đặt biệt là mặt hàng IC,nguy hiểm hơn là bán các mặt hàng ic nhái (nhìu nhất là BRT) - nói là lấy hàng của sạp trungvic- nên ae lưu ý tiền nào của nấy,ko bao h có sự chênh lệch giá nhìu như vậy và đặc biệt là khi bán ra bất kỳ sp nào có bảo hành thì bên trung đều có tem dán bảo hành như hình,ae đặt biệt lưu ý để khỏi nhầm.....Bên trung cam kết tuyệt đối ko bán ic nhái-hàng nào loại 2 sẽ ghi rõ ràng,...