----

Bình điện Gel Motobatt

Giá: 500.000 VND
Mô Tả: Bình điện Gel Motobatt usa dành cho các dòng xe đã có hàng . Công nghệ Gel mang đến sự bền bì và điện áp phóng ra cao hơn so với bình điện thông thường . Có 2 size 4A và 6A .
Sản phẩm cùng loại