----

Nỉ pô Cardinals dành cho các dòng pô 4T

Giá: 70.000 VND
Mô Tả: Nỉ pô Cardinals dành cho ae thay thế nỉ pô lâu ngày bị cháy,1 bịch có thể gắn cho 1 lon pô tăng loại nhỏ
Sản phẩm cùng loại