----

Lon Pô Raider Thái

Giá: 1.850 VND
Mô Tả: Lon pô đenr thái lan,dùng để thay thế lon pô zin của Raider VN,Satria F hoặc lên cho Winner,Sonic,Rai FI là hết bài .Pô thái nghe tiếng ấm uy lực hơn tiếng pô zin,gắn ko cần chế cháo,tháo lon zin ra gắn vô thôi,giúp máy thoáng hơn ko bị ém.(bao gồm vỉ pô inox)
Sản phẩm cùng loại